საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ 2017 წლის 8 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსი; ქ. თბილისში, მ. კოსტავას ქ. N68-ში, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი და არსებული მესამე კორპუსის შენობების არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა

უახლესი