საზოგადოებრივი
104.5 FM
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 მაისი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 მაისი, 2017 | 29 მაისი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #377, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" საპრემიო ფონდის დამტკიცების შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 მაისი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 მაისი, 2017 | 22 მაისი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 22 მაისის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #375, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ პირდაპირი ეთერის მობილური სატელევიზიო გადამცემ-მიმღები სისტემის კომპლექტის შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებსსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #376, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს" 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 მაისი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 მაისი, 2017 | 5 მაისი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 5 მაისის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #373, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" გენერალური დირექტორის 25.04.2017წ. #1614/03 სამსახურეობრივი ბარათის შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 აპრილი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 აპრილი, 2017 | 25 აპრილი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 25 აპრილის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #370, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზესსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #371, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 აპრილი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 აპრილი, 2017 | 18 აპრილი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 7 აპრილი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 7 აპრილი, 2017 | 7 აპრილი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 7 აპრილის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #367
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 მარტი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 მარტი, 2017 | 29 მარტი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 მარტის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #365, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ კალათბურთში საერთაშორისო ტურნირის მატჩების საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლების შესყიდვის მიზნით Federation International De Basketbol-თან (FIBA) შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებსსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #366, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 14 მარტი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 14 მარტი, 2017 | 14 მარტი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 14 მარტის სხდომის დღის წესრიგისსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #364, დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის #362 გადაწყვეტილებით (ოქმი #343) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 7 მარტი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 7 მარტი, 2017 | 7 მარტი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 თებერვალი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 თებერვალი, 2017 | 27 თებერვალი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 თებერვალი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 თებერვალი, 2017 | 21 თებერვალი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 21 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 თებერვალი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 თებერვალი, 2017 | 17 თებერვალი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხედვა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო-კრიტერიუმების თაობაზე
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხედვა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო-კრიტერიუმების თაობაზე | 16 თებერვალი, 2017
იხ. დოკუმენტი 
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა -10 თებერვალი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა -10 თებერვალი, 2017 | 10 თებერვალი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრა (II ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრა (II ნაწილი) | 9 თებერვალი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრა (I ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრა (I ნაწილი) | 9 თებერვალი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა -27 იანვარი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა -27 იანვარი, 2017 | 27 იანვარი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 9 იანვარი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 9 იანვარი, 2017 | 9 იანვარი, 2017
სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 9 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 3 იანვარი, 2017
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 3 იანვარი, 2017 | 3 იანვარი, 2017
წაკითხვა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 დეკემბერი, 2016
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 დეკემბერი, 2016 | 27 დეკემბერი, 2016
წაკითხვა

უახლესი